Index

ANDRE J UGLAND HOLDING AS

Orgnr: 811675482

mobil: 97047714
adresse: Håvundvegen 22

id

333

organisasjonsnummer

811675482

navn

ANDRE J UGLAND HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-14

naeringskode1

{"kode": "47.919", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Håvundvegen 22"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3715", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-24

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811675482

navn

ANDRE J UGLAND HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Håvundvegen 22

forradrpostnr

3715

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.919

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.03.2013

stiftelsesdato

24.02.2013

tlf

tlf_mobil

97047714

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811675482

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2318957, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6114, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6114}}, "journalnr": "2021366900", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811675482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -60399, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -90399}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 66513, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 66513}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6114}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -59429, "totalresultat": -59429, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33186}, "driftsresultat": -29436, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3750}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -29432}}]

Reserver mot visning?