Index

ANDRE JOHANSEN AS

Orgnr: 912596745

adresse: Søndre Elvegate 14A

id

118388

organisasjonsnummer

912596745

navn

ANDRE JOHANSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-17

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Søndre Elvegate 14A"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1597", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912596745

navn

ANDRE JOHANSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Søndre Elvegate 14A

forradrpostnr

1597

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.10.2013

stiftelsesdato

24.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912596745

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2434737, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6376, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6376}}, "journalnr": "2021476489", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912596745"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1507, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1051775}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1050268}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4869, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4869}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6376}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1490, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 29499}, "driftsresultat": 1489, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 30988}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1490}}]

Reserver mot visning?