Index

ANDREAS LINDSTRÖM AS

Orgnr: 913079868

mobil: 948 49 206
adresse: Liomveien 16

id

128313

organisasjonsnummer

913079868

navn

ANDREAS LINDSTRÖM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-18

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Liomveien 16"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HOSLE", "postnummer": "1362", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913079868

navn

ANDREAS LINDSTRÖM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Liomveien 16

forradrpostnr

1362

forradrpoststed

HOSLE

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.01.2014

stiftelsesdato

01.01.2014

tlf

tlf_mobil

948 49 206

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913079868

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1947706, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 192794, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 191541}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1253}}, "journalnr": "2020692370", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913079868"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14822, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 35666}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -20844}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 177971, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 177971}}, "sumEgenkapitalGjeld": 192793}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1646, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5}, "driftsresultat": -5, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1641, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1642}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1646}}]

Reserver mot visning?