Index

ANGELS INVEST AS

Orgnr: 821087902

adresse: Strandgata 21

id

23493

organisasjonsnummer

821087902

navn

ANGELS INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-29

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 21"], "kommune": "HAMMERFEST", "landkode": "NO", "poststed": "HAMMERFEST", "postnummer": "9600", "kommunenummer": "5406"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 220"], "kommune": "HAMMERFEST", "landkode": "NO", "poststed": "HAMMERFEST", "postnummer": "9615", "kommunenummer": "5406"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821087902

navn

ANGELS INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgata 21

forradrpostnr

9600

forradrpoststed

HAMMERFEST

forradrkommnr

5406

forradrkommnavn

HAMMERFEST

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 220

ppostnr

9615

ppoststed

HAMMERFEST

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.06.2018

stiftelsesdato

19.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821087902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2552737, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5526297, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5489715}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 36582}}, "journalnr": "2021587868", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821087902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1192703, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 93823}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1098880}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4333594, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4333594}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5526297}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -922287, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 262548}, "driftsresultat": 54652, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 317200}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -130357, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 130363}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -75705}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921142579 [navn] => ANGELS INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 821087902 [oppstartsdato] => 2018-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 21"], "kommune": "HAMMERFEST", "landkode": "NO", "poststed": "HAMMERFEST", "postnummer": "9600", "kommunenummer": "5406"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 220"], "kommune": "HAMMERFEST", "landkode": "NO", "poststed": "HAMMERFEST", "postnummer": "9615", "kommunenummer": "5406"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?