Index

ANGELTVEIT INVEST AS

Orgnr: 812101382

mobil: 970 73 603
adresse: Grønebakkane 94

id

1316

organisasjonsnummer

812101382

navn

ANGELTVEIT INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-22

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grønebakkane 94"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "ÅGOTNES", "postnummer": "5363", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812101382

navn

ANGELTVEIT INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grønebakkane 94

forradrpostnr

5363

forradrpoststed

ÅGOTNES

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.06.2013

stiftelsesdato

24.05.2013

tlf

tlf_mobil

970 73 603

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812101382

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2297949, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 961145, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 355032}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 606113}}, "journalnr": "2021334211", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812101382"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 956320, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 916320}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4825, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4825}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 961145}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 29843, "totalresultat": 29843, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 60229}, "driftsresultat": -31203, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 29026}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 61045, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 77689}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16644}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 29843}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 822312772 [navn] => ANGELTVEIT INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812101382 [oppstartsdato] => 2018-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gru00f8nebakkane 94"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5GOTNES", "postnummer": "5363", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?