Index

ANGVIK UTVIKLING AS

Orgnr: 822712282

adresse: Fannestrandvegen 125

id

28700

organisasjonsnummer

822712282

navn

ANGVIK UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fannestrandvegen 125"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6419", "kommunenummer": "1506"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2607"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6405", "kommunenummer": "1506"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822712282

navn

ANGVIK UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fannestrandvegen 125

forradrpostnr

6419

forradrpoststed

MOLDE

forradrkommnr

1506

forradrkommnavn

MOLDE

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2607

ppostnr

6405

ppoststed

MOLDE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.05.2019

stiftelsesdato

01.04.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.07.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

822712282

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1645296, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 918180, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 190779}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 727401}}, "journalnr": "2020364686", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822712282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 619556, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1009930}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -390374}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 298624, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 298624}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 918180}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-04-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -390374, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1177080}, "driftsresultat": -502043, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 675038}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 63, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1112}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1048}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -501979}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922798583 [navn] => ANGVIK UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822712282 [oppstartsdato] => 2019-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fannestrandvegen 125"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6419", "kommunenummer": "1506"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2607"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6405", "kommunenummer": "1506"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?