Index

ANLEGGSELEKTRO AS

Orgnr: 815034082

adresse: Nedre Eikervei 8

id

7617

organisasjonsnummer

815034082

navn

ANLEGGSELEKTRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-25

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Eikervei 8"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3045", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2017

Difi-opplysninger

orgnr

815034082

navn

ANLEGGSELEKTRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Eikervei 8

forradrpostnr

3045

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.02.2015

stiftelsesdato

16.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2017

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815034082

siste

2017

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 774490, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24322925, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6043334}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 18279592}}, "journalnr": "2018929408", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815034082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2017320, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 875000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2892320}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 26340246, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 26211933}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 128312}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24322925}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2017-01-01", "tilDato": "2017-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5771036, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 74711092}, "driftsresultat": -5560975, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 69150117}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -706718, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 37565}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 744282}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6267693}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995418517 [navn] => ANLEGGSELEKTRO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-04-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815034082 [oppstartsdato] => 2010-03-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Eikervei 8"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3045", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => www.isachsengruppen.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-04-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?