Index

ANLEGGSGARTNER STEINAR MIDTRØD AS

Orgnr: 822300782

adresse: Grimeneset 33

id

27644

organisasjonsnummer

822300782

navn

ANLEGGSGARTNER STEINAR MIDTRØD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grimeneset 33"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "EIKELANDSOSEN", "postnummer": "5640", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822300782

navn

ANLEGGSGARTNER STEINAR MIDTRØD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grimeneset 33

forradrpostnr

5640

forradrpoststed

EIKELANDSOSEN

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.02.2019

stiftelsesdato

19.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822300782

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2278461, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1079503, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 725965}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 353538}}, "journalnr": "2021302684", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822300782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -40884, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -70884}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1120387, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 179716}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 940671}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1079503}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -57930, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1306659}, "driftsresultat": -56265, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1250394}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -18004, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 858}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 18862}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -74269}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922330182 [navn] => ANLEGGSGARTNER STEINAR MIDTRØD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 822300782 [oppstartsdato] => 2019-02-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grimeneset 33"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "EIKELANDSOSEN", "postnummer": "5640", "kommunenummer": "4624"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?