Index

ANSKA HOLDING AS

Orgnr: 912028615

adresse: Silurveien 8B

id

105668

organisasjonsnummer

912028615

navn

ANSKA HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Silurveien 8B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0380", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912028615

navn

ANSKA HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Silurveien 8B

forradrpostnr

0380

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

27.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912028615

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2300589, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7046316, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5644471}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1401845}}, "journalnr": "2021338343", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912028615"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6017866, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5987866}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1028450, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1028450}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7046316}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5585237, "totalresultat": 5585237, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 43234}, "driftsresultat": -43234, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5628471, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5629952}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1481}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5585237}}]

Reserver mot visning?