Index

ANTO AS

Orgnr: 818717202

adresse: Dronningens gate 17

id

16687

organisasjonsnummer

818717202

navn

ANTO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-16

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dronningens gate 17"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1530", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 172"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1501", "kommunenummer": "3002"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818717202

navn

ANTO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dronningens gate 17

forradrpostnr

1530

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 172

ppostnr

1501

ppoststed

MOSS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.03.2017

stiftelsesdato

06.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.03.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

818717202

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1969291, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7427548, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4496601}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2930948}}, "journalnr": "2020714247", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818717202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4566885, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4536885}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2860663, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2860663}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7427548}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2867819, "totalresultat": 2867819, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3117416}, "driftsresultat": 3669058, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6786474}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8481, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9158}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 677}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3677538}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 988394599 [navn] => ANTO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-06-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818717202 [oppstartsdato] => 2005-01-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["3. etasje", "Th. Petersons gate 2"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1530", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 172"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1501", "kommunenummer": "3002"} [datoEierskifte] => 2017-10-15 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?