Index

ANYONE AS

https://anyone.no

Orgnr: 818667302

webside: anyone.no
adresse: c/o Factory Tøyen, Kjølberggata 21

id

16521

organisasjonsnummer

818667302

navn

ANYONE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Factory Tøyen", "Kjølberggata 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0653", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-15

hjemmeside

anyone.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818667302

navn

ANYONE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Factory Tøyen Kjølberggata 21

forradrpostnr

0653

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.03.2017

stiftelsesdato

15.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

anyone.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.06.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

818667302

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 87126, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 332445, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 332445}}, "journalnr": "2021223310", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818667302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 199711, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 169711}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 132734, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 132734}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 332445}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -18675, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 931386}, "driftsresultat": -18387, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 912999}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -288, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 468}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 756}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -18675}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918723218 [navn] => ANYONE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818667302 [oppstartsdato] => 2017-02-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Factory Tu00f8yen", "Kju00f8lberggata 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0653", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => anyone.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?