Index

APOLLOKLINIKKEN AS

Orgnr: 811765732

adresse: 1. etasje, Tollbugata 63

id

557

organisasjonsnummer

811765732

navn

APOLLOKLINIKKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-10

naeringskode1

{"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["1. etasje", "Tollbugata 63"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3044", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811765732

navn

APOLLOKLINIKKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

1. etasje Tollbugata 63

forradrpostnr

3044

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.04.2013

stiftelsesdato

18.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

14.02.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

811765732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2516235, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18452358, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 961998}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17490360}}, "journalnr": "2021487974", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811765732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15037968, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 15007968}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3414390, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3414390}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18452358}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5956088, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4922556}, "driftsresultat": 2452394, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7374949}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4035048, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4107323}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 72276}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6487441}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997116186 [navn] => APOLLOKLINIKKEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-07-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 811765732 [oppstartsdato] => 2011-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["1. etasje", "Tollbugata 63"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3044", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-10-27 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?