Index

APRH HOLDING AS

Orgnr: 811649422

tlf: 63 81 07 59
mobil: 476 40 620
adresse: Glabakkveien 7

id

281

organisasjonsnummer

811649422

navn

APRH HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-02

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Glabakkveien 7"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "KJELLER", "postnummer": "2007", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811649422

navn

APRH HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Glabakkveien 7

forradrpostnr

2007

forradrpoststed

KJELLER

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.04.2013

stiftelsesdato

26.02.2013

tlf

63 81 07 59

tlf_mobil

476 40 620

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811649422

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2426999, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 42070, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19570}}, "journalnr": "2021402107", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811649422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13667, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -16333}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 28403, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5903}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 22500}}, "sumEgenkapitalGjeld": 42070}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6260, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6263}, "driftsresultat": -6263, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6260}}]

Reserver mot visning?