Index

APSARA AS

Orgnr: 888375082

adresse: Holmenveien 5

id

71679

organisasjonsnummer

888375082

navn

APSARA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-07-04

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holmenveien 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0374", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 90 Vinderen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0319", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

888375082

navn

APSARA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holmenveien 5

forradrpostnr

0374

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 90 Vinderen

ppostnr

0319

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.07.2005

stiftelsesdato

15.06.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888375082

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2142461, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11268630, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11238630}}, "journalnr": "2020892086", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888375082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -4211489, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 12449900}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -16661389}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15480118, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10063071}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5417047}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11268630}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -240158, "totalresultat": -240158, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 382821}, "driftsresultat": 612275, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 995096}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -852434, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 130804}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 983238}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -240158}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 988424692 [navn] => APSARA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-07-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 888375082 [oppstartsdato] => 2005-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holmenveien 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0374", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 90 Vinderen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0319", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?