Index

APT DEVELOPMENT AS

Orgnr: 812484052

tlf: 41 31 90 32
adresse: Uranienborg terrasse 9

id

2154

organisasjonsnummer

812484052

navn

APT DEVELOPMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Uranienborg terrasse 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0351", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812484052

navn

APT DEVELOPMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Uranienborg terrasse 9

forradrpostnr

0351

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.09.2013

stiftelsesdato

11.09.2013

tlf

41 31 90 32

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

17.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812484052

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 9644, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8376694, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8040121}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 336573}}, "journalnr": "2021133485", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812484052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -38526977, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -38626977}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 46903671, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15890930}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 31012741}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8376694}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12417937, "totalresultat": -12417937, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5165309}, "driftsresultat": -5021085, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 144225}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7396853, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 124}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7396977}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12417937}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912495213 [navn] => APT DEVELOPMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812484052 [oppstartsdato] => 2013-09-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Uranienborg terrasse 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0351", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?