Index

ÆRA INVEST AS

Orgnr: 822321992

adresse: Torggata 8

id

27708

organisasjonsnummer

822321992

navn

ÆRA INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-03-01

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torggata 8"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0181", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822321992

navn

ÆRA INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torggata 8

forradrpostnr

0181

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.03.2019

stiftelsesdato

21.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822321992

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2551293, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 41503, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 24333}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17170}}, "journalnr": "2021532058", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822321992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -15060, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -45060}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 56563, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 56563}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 41503}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -17321, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17316}, "driftsresultat": -17316, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -17321}}]

Reserver mot visning?