Index

ÅRABROTSVEIEN 19 D AS

Orgnr: 811975672

adresse: Årabrotsvegen 19D

id

1021

organisasjonsnummer

811975672

navn

ÅRABROTSVEIEN 19 D AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Årabrotsvegen 19D"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5515", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811975672

navn

ÅRABROTSVEIEN 19 D AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Årabrotsvegen 19D

forradrpostnr

5515

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.06.2013

stiftelsesdato

22.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811975672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 24030, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2690133, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1376000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1314133}}, "journalnr": "2021147284", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811975672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2091571, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2099668}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -8097}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 598562, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 598562}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2690133}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 390497, "totalresultat": 390497, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 231471}, "driftsresultat": 522599, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 754070}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2006, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2006}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 524605}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912127788 [navn] => ÅRABROTSVEIEN 19 D AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811975672 [oppstartsdato] => 2013-06-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5rabrotsvegen 19D"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5515", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?