Index

ARCTIC 63 AS

Orgnr: 821612772

adresse: c/o Jan Trygve Kjølsø, Svenesveien 7

id

25291

organisasjonsnummer

821612772

navn

ARCTIC 63 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-25

naeringskode1

{"kode": "45.191", "beskrivelse": "Agentur- og engroshandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Jan Trygve Kjølsø", "Svenesveien 7"], "kommune": "HITRA", "landkode": "NO", "poststed": "MELANDSJØ", "postnummer": "7250", "kommunenummer": "5056"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-09-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821612772

navn

ARCTIC 63 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Jan Trygve Kjølsø Svenesveien 7

forradrpostnr

7250

forradrpoststed

MELANDSJØ

forradrkommnr

5056

forradrkommnavn

HITRA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.191

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.10.2018

stiftelsesdato

27.09.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821612772

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2206643, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 155868, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 79286}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 76582}}, "journalnr": "2020968497", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821612772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -200488, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -400488}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 356356, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 100443}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 255913}}, "sumEgenkapitalGjeld": 155868}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -329533, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 785006}, "driftsresultat": -256268, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 528738}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -51681, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 129}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 51810}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -307949}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921736797 [navn] => ARCTIC 63 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-11-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.191", "beskrivelse": "Agentur- og engroshandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 821612772 [oppstartsdato] => 2018-09-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Jan Trygve Kju00f8lsu00f8", "Svenesveien 7"], "kommune": "HITRA", "landkode": "NO", "poststed": "MELANDSJu00d8", "postnummer": "7250", "kommunenummer": "5056"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?