Index

ARCTIC B&C NORWAY AS

Orgnr: 820425022

adresse: Industriveien 12

id

21321

organisasjonsnummer

820425022

navn

ARCTIC B&C NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

36

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 12"], "kommune": "LØRENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "LØRENSKOG", "postnummer": "1461", "kommunenummer": "3029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820425022

navn

ARCTIC B&C NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industriveien 12

forradrpostnr

1461

forradrpoststed

LØRENSKOG

forradrkommnr

3029

forradrkommnavn

LØRENSKOG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.02.2018

stiftelsesdato

25.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

36

ansatte_dato

13.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820425022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 21720, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6397977, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3338378}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3059599}}, "journalnr": "2021145678", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820425022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 78667, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 48667}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6319310, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6315043}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4267}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6397977}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3133009, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12329782}, "driftsresultat": -4021600, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8308182}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7054, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 40419}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 33365}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4014546}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920451098 [navn] => ARCTIC B&C NORWAY AS AVD LØRENSKOG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 35 [overordnetEnhet] => 820425022 [oppstartsdato] => 2018-01-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 12"], "kommune": "Lu00d8RENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8RENSKOG", "postnummer": "1461", "kommunenummer": "3029"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 920922821 [navn] => ARCTIC B&C NORWAY AS AVD MO I RANA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-05-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 820425022 [oppstartsdato] => 2018-05-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Idrettsvei 1"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8626", "kommunenummer": "1833"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 921291353 [navn] => ARCTIC B&C NORWAY AS AVD BERGEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-08-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820425022 [oppstartsdato] => 2018-08-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skeievegen 76"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00c5DAL", "postnummer": "5239", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #4

Array ( [organisasjonsnummer] => 922831653 [navn] => ARCTIC B&C NORWAY AS AVD KAPSKARMO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-06-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820425022 [oppstartsdato] => 2019-04-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Svenningdal"], "kommune": "GRANE", "landkode": "NO", "poststed": "TROFORS", "postnummer": "8685", "kommunenummer": "1825"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?