Index

ARCTIC PROSJEKT 61 AS

Orgnr: 818052472

adresse: Haakon VIIs gate 5

id

15035

organisasjonsnummer

818052472

navn

ARCTIC PROSJEKT 61 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-18

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VIIs gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1833 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0123", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818052472

navn

ARCTIC PROSJEKT 61 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haakon VIIs gate 5

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1833 Vika

ppostnr

0123

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.11.2016

stiftelsesdato

20.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818052472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 18316, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 47714, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 47714}}, "journalnr": "2021142363", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818052472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 47714, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 178430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -130716}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 47714}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1442, "totalresultat": 1442, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3037}, "driftsresultat": -3037, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4479, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4479}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1442}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918137734 [navn] => ARCTIC PROSJEKT 61 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818052472 [oppstartsdato] => 2016-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VIIs gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1833 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0123", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?