Index

ARCTICA INVEST AS

Orgnr: 821104572

adresse: c/o Thomas Hukkelås, Mikkelsbærstien 72

id

23527

organisasjonsnummer

821104572

navn

ARCTICA INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-03

naeringskode1

{"kode": "93.291", "beskrivelse": "Opplevelsesaktiviteter"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Thomas Hukkelås", "Mikkelsbærstien 72"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4324", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-08

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821104572

navn

ARCTICA INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Thomas Hukkelås Mikkelsbærstien 72

forradrpostnr

4324

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

93.291

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.07.2018

stiftelsesdato

08.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821104572

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2279683, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4621253, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 62368}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4558885}}, "journalnr": "2021305526", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821104572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4132111, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 207000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3925111}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 489142, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6142}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 483000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4621253}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -216683, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14173}, "driftsresultat": -14173, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -196368, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -196368}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -210541}}]

Reserver mot visning?