Index

ARCTICELVIS AS

Orgnr: 812015672

adresse: Ammerudgrenda 96

id

1101

organisasjonsnummer

812015672

navn

ARCTICELVIS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-01

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ammerudgrenda 96"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0960", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812015672

navn

ARCTICELVIS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ammerudgrenda 96

forradrpostnr

0960

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.06.2013

stiftelsesdato

10.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812015672

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2085353, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 38353, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 27777}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10576}}, "journalnr": "2020838122", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812015672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 38353, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 26890}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11463}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 38353}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 418, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9241}, "driftsresultat": -9241, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9658, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9658}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 418}}]

Reserver mot visning?