Index

ARCUS GÅRDEN AS

Orgnr: 814573532

mobil: 908 77 770
adresse: Nordvikvegen 277

id

6691

organisasjonsnummer

814573532

navn

ARCUS GÅRDEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-12-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordvikvegen 277"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2316", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-11-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

814573532

navn

ARCUS GÅRDEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordvikvegen 277

forradrpostnr

2316

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.12.2014

stiftelsesdato

14.11.2014

tlf

tlf_mobil

908 77 770

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814573532

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1737988, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19200280, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5435331}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13764949}}, "journalnr": "2020461982", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814573532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -3638340, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -3698340}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22838619, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 629359}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 22209260}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19200280}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1739428, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12692555}, "driftsresultat": -828570, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11863985}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -910858, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 156616}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1067474}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1739428}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914579775 [navn] => ARCUS GÅRDEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-12-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814573532 [oppstartsdato] => 2014-11-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordvikvegen 277"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2316", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?