Index

ARD INNOVATION AS

Orgnr: 818607032

adresse: Høgskoleveien 12

id

16362

organisasjonsnummer

818607032

navn

ARD INNOVATION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Høgskoleveien 12"], "kommune": "ÅS", "landkode": "NO", "poststed": "ÅS", "postnummer": "1433", "kommunenummer": "3021"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1120", "beskrivelse": "Statlig eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-12-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 206"], "kommune": "ÅS", "landkode": "NO", "poststed": "ÅS", "postnummer": "1431", "kommunenummer": "3021"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818607032

navn

ARD INNOVATION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Høgskoleveien 12

forradrpostnr

1433

forradrpoststed

ÅS

forradrkommnr

3021

forradrkommnavn

ÅS

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 206

ppostnr

1431

ppoststed

ÅS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

72.190

nkode2

nkode3

sektorkode

1120

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.03.2017

stiftelsesdato

06.12.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818607032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2547841, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8725876, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11735}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8714141}}, "journalnr": "2021528690", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818607032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2400984, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 800000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1600984}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6324892, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6324892}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8725876}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 751499, "totalresultat": 751499, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12926611}, "driftsresultat": 965427, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13892037}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 965, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5658}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4693}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 966392}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918747052 [navn] => ARD INNOVATION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 818607032 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hu00f8gskoleveien 12"], "kommune": "u00c5S", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5S", "postnummer": "1433", "kommunenummer": "3021"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 206"], "kommune": "u00c5S", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5S", "postnummer": "1431", "kommunenummer": "3021"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?