Index

ARISLAND ENTERPRISES AS

Orgnr: 912876772

adresse: Hoelveien 4

id

124527

organisasjonsnummer

912876772

navn

ARISLAND ENTERPRISES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hoelveien 4"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1423", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-11-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912876772

navn

ARISLAND ENTERPRISES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hoelveien 4

forradrpostnr

1423

forradrpoststed

SKI

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

27.11.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912876772

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1911418, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 759500, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 759500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020650616", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912876772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 23280, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6720}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 736220, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 736220}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 759500}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -794, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -794, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 795}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -794}}]

Reserver mot visning?