Index

+ ARK AS

https://www.plussark.no

Orgnr: 913779908

mobil: 928 60 390
webside: www.plussark.no
adresse: St Olavs gate 6

id

144497

organisasjonsnummer

913779908

navn

+ ARK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-06-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedrørende byggverk"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["St Olavs gate 6"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3126", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-05-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1307"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3105", "kommunenummer": "3803"}

hjemmeside

www.plussark.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913779908

navn

+ ARK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

St Olavs gate 6

forradrpostnr

3126

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1307

ppostnr

3105

ppoststed

TØNSBERG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.06.2014

stiftelsesdato

17.05.2014

tlf

tlf_mobil

928 60 390

url

www.plussark.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

21.08.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

913779908

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 59200, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1091682, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 508100}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 583582}}, "journalnr": "2021183844", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913779908"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 817861, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 793527}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 273821, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 273821}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1091682}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 32797, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 969898}, "driftsresultat": 87926, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1057824}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -34921, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3926}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 38847}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 53005}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913840615 [navn] => + ARK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-07-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedru00f8rende byggverk"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 913779908 [oppstartsdato] => 2014-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["St Olavs gate 6"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3126", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => www.plussark.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1307"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3105", "kommunenummer": "3803"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?