Index

ARKHEN AS

Orgnr: 811939412

adresse: Storebotn Næringspark 55E

id

951

organisasjonsnummer

811939412

navn

ARKHEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storebotn Næringspark 55E"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPESTØ", "postnummer": "5309", "kommunenummer": "4627"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hanøytangen 122"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGLANDSHELLA", "postnummer": "5310", "kommunenummer": "4627"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811939412

navn

ARKHEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storebotn Næringspark 55E

forradrpostnr

5309

forradrpoststed

KLEPPESTØ

forradrkommnr

4627

forradrkommnavn

ASKØY

forradrland

Norge

postadresse

Hanøytangen 122

ppostnr

5310

ppoststed

HAUGLANDSHELLA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.06.2013

stiftelsesdato

25.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811939412

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1978295, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3631237, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3631237}}, "journalnr": "2020722891", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811939412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1359575, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 31981}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1327595}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2271662, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2271662}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3631237}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 142521, "totalresultat": 142521, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17331279}, "driftsresultat": 183427, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 17514706}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -382, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5989}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6371}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 183045}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920262929 [navn] => ARKHEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 811939412 [oppstartsdato] => 2017-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storebotn Nu00e6ringspark 55E"], "kommune": "ASKu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPESTu00d8", "postnummer": "5309", "kommunenummer": "4627"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hanu00f8ytangen 122"], "kommune": "ASKu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGLANDSHELLA", "postnummer": "5310", "kommunenummer": "4627"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?