Index

ARKITEKT EVEN AURSAND AS

Orgnr: 811767522

mobil: 481 21 523
adresse: Løp

id

562

organisasjonsnummer

811767522

navn

ARKITEKT EVEN AURSAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedrørende byggverk"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Løp"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8016", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811767522

navn

ARKITEKT EVEN AURSAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Løp

forradrpostnr

8016

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.04.2013

stiftelsesdato

21.03.2013

tlf

tlf_mobil

481 21 523

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

811767522

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2252261, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1814377, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1806877}}, "journalnr": "2021266077", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811767522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1284012, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1254012}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 530365, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 530365}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1814377}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 388515, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 973873}, "driftsresultat": 501608, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1475482}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 61, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 819}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 758}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 501669}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911775069 [navn] => ARKITEKT EVEN AURSAND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedru00f8rende byggverk"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811767522 [oppstartsdato] => 2013-03-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lu00f8p"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8016", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?