Index

ARMADOR INVEST AS

Orgnr: 814792722

adresse: Hundvinsvegen 145

id

7067

organisasjonsnummer

814792722

navn

ARMADOR INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-13

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hundvinsvegen 145"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "HUNDVIN", "postnummer": "5956", "kommunenummer": "4631"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814792722

navn

ARMADOR INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hundvinsvegen 145

forradrpostnr

5956

forradrpoststed

HUNDVIN

forradrkommnr

4631

forradrkommnavn

ALVER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.01.2015

stiftelsesdato

03.12.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814792722

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1980361, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13709, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13709}}, "journalnr": "2020725659", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814792722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13709, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -16291}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13709}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2619, "totalresultat": -2619, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2627}, "driftsresultat": -2627, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2619}}]

Reserver mot visning?