Index

ARMY & OUTDOOR AS

Orgnr: 819156352

mobil: 995 36 610
adresse: Brydalen

id

17869

organisasjonsnummer

819156352

navn

ARMY & OUTDOOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brydalen"], "kommune": "TYNSET", "landkode": "NO", "poststed": "TYNSET", "postnummer": "2500", "kommunenummer": "3427"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819156352

navn

ARMY & OUTDOOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brydalen

forradrpostnr

2500

forradrpoststed

TYNSET

forradrkommnr

3427

forradrkommnavn

TYNSET

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.789

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.06.2017

stiftelsesdato

01.05.2017

tlf

tlf_mobil

995 36 610

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819156352

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2121609, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 198016, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 102517}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 95499}}, "journalnr": "2020878453", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819156352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -325472, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -355472}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 523488, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 523488}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 198016}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -135240, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 833682}, "driftsresultat": -167965, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 665717}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5420, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 104}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5524}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -173385}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919252057 [navn] => ARMY & OUTDOOR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 819156352 [oppstartsdato] => 2017-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brydalen"], "kommune": "TYNSET", "landkode": "NO", "poststed": "TYNSET", "postnummer": "2500", "kommunenummer": "3427"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?