Index

ARNE AARBERGSBOTTEN AS

Orgnr: 815609832

mobil: 906 08 036
adresse: Harevegen 11

id

8991

organisasjonsnummer

815609832

navn

ARNE AARBERGSBOTTEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Harevegen 11"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDE I SUNNFJORD", "postnummer": "6973", "kommunenummer": "4647"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815609832

navn

ARNE AARBERGSBOTTEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Harevegen 11

forradrpostnr

6973

forradrpoststed

SANDE I SUNNFJORD

forradrkommnr

4647

forradrkommnavn

SUNNFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.07.2015

stiftelsesdato

25.06.2015

tlf

tlf_mobil

906 08 036

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815609832

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2432299, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3008567, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 441785}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2566782}}, "journalnr": "2021400825", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815609832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1282942, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 292500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 990442}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1725625, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1725625}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3008567}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 154879, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7778023}, "driftsresultat": 212731, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7990754}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7982, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 336}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8318}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 204749}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915661998 [navn] => ARNE AARBERGSBOTTEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 815609832 [oppstartsdato] => 2015-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Harevegen 11"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDE I SUNNFJORD", "postnummer": "6973", "kommunenummer": "4647"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?