Index

ARNE DULSRUD AS

Orgnr: 811235482

adresse: Storgata 101

id

57

organisasjonsnummer

811235482

navn

ARNE DULSRUD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 101"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "MOELV", "postnummer": "2390", "kommunenummer": "3411"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1980-05-30

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 97"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "MOELV", "postnummer": "2391", "kommunenummer": "3411"}

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811235482

navn

ARNE DULSRUD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 101

forradrpostnr

2390

forradrpoststed

MOELV

forradrkommnr

3411

forradrkommnavn

RINGSAKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 97

ppostnr

2391

ppoststed

MOELV

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.710

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

30.05.1980

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811235482

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2345489, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2811032, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2096561}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 714472}}, "journalnr": "2021270160", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811235482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1284406, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 984406}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1526626, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 288534}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1238092}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2811032}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 232416, "totalresultat": 232416, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 123469}, "driftsresultat": 302531, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 426000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4438, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 48612}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 53050}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 298093}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974077280 [navn] => DULSRUD ARNE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811235482 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 101"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "MOELV", "postnummer": "2390", "kommunenummer": "3411"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 97"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "MOELV", "postnummer": "2391", "kommunenummer": "3411"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?