Index

ARNE HAUGLI AS

Orgnr: 811594172

adresse: Sentrum Legekontor, Killengreens gate 7

id

174

organisasjonsnummer

811594172

navn

ARNE HAUGLI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-20

naeringskode1

{"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sentrum Legekontor", "Killengreens gate 7"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811594172

navn

ARNE HAUGLI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sentrum Legekontor Killengreens gate 7

forradrpostnr

9008

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.02.2013

stiftelsesdato

11.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.02.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

811594172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 192314, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2942545, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 106748}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2835797}}, "journalnr": "2021231836", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811594172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2485168, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2455168}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 457377, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 457377}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2942545}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 772669, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2152885}, "driftsresultat": 984857, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3137742}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5977, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6224}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 247}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 990834}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982996384 [navn] => ARNE HAUGLI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-02-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811594172 [oppstartsdato] => 1998-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sentrum Legekontor", "Killengreens gate 7"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?