Index

ARNESEN EIENDOM AS

Orgnr: 810274042

tlf: 77 66 36 00
adresse: Kvaløyvegen 311

id

11

organisasjonsnummer

810274042

navn

ARNESEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kvaløyvegen 311"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9016", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1975-12-31

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2501"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9266", "kommunenummer": "5401"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810274042

navn

ARNESEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kvaløyvegen 311

forradrpostnr

9016

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2501

ppostnr

9266

ppoststed

TROMSØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

31.12.1975

tlf

77 66 36 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810274042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 48060, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 21010418, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19088120}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1922298}}, "journalnr": "2021173824", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810274042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8103342, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 350000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7753342}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12907076, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1587718}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 11319358}}, "sumEgenkapitalGjeld": 21010418}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 997926, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1360712}, "driftsresultat": 1749259, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3109971}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -470044, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15943}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 485987}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1279215}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973022512 [navn] => ARNESEN EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810274042 [oppstartsdato] => 1994-03-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kvalu00f8yvegen 311"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9016", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2501"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9266", "kommunenummer": "5401"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?