Index

ARNESTAD HOLDING AS

Orgnr: 819164932

adresse: Bolignummer H0701, Klosterhagen 38

id

17892

organisasjonsnummer

819164932

navn

ARNESTAD HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-20

naeringskode1

{"kode": "32.500", "beskrivelse": "Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bolignummer H0701", "Klosterhagen 38"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3732", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-29

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819164932

navn

ARNESTAD HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bolignummer H0701 Klosterhagen 38

forradrpostnr

3732

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

32.500

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.06.2017

stiftelsesdato

29.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819164932

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2250203, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4157111, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 200000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3957111}}, "journalnr": "2021263243", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819164932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4149775, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2656574}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1493201}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7336, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7336}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4157111}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 697401, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11844}, "driftsresultat": -11844, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 716580, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 716637}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 57}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 704737}}]

Reserver mot visning?