Index

ARPOL AS

Orgnr: 818714572

adresse: Lybekkveien 44A

id

16678

organisasjonsnummer

818714572

navn

ARPOL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lybekkveien 44A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0770", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818714572

navn

ARPOL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lybekkveien 44A

forradrpostnr

0770

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.03.2017

stiftelsesdato

28.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818714572

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1620606, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 973983, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 242917}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 731066}}, "journalnr": "2020340167", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818714572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 249969, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 219969}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 724014, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 548632}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 175382}}, "sumEgenkapitalGjeld": 973983}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 59170, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2275227}, "driftsresultat": 81878, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2357106}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5813, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 231}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6044}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 76065}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918779442 [navn] => ARPOL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818714572 [oppstartsdato] => 2017-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lybekkveien 44A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0770", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?