Index

ARTICA AS

Orgnr: 822139582

adresse: Solberggrenda 1

id

26984

organisasjonsnummer

822139582

navn

ARTICA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.520", "beskrivelse": "Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solberggrenda 1"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "HOLMESTRAND", "postnummer": "3089", "kommunenummer": "3802"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822139582

navn

ARTICA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solberggrenda 1

forradrpostnr

3089

forradrpoststed

HOLMESTRAND

forradrkommnr

3802

forradrkommnavn

HOLMESTRAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.520

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.01.2019

stiftelsesdato

03.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822139582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2267003, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 39317, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 39317}}, "journalnr": "2021228814", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822139582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 33458, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3458}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5859, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5859}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 39317}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 20775, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 55423}, "driftsresultat": 26626, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 82049}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 26634}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922299528 [navn] => ARTICA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.520", "beskrivelse": "Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822139582 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Solberggrenda 1"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "HOLMESTRAND", "postnummer": "3089", "kommunenummer": "3802"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?