Index

ARUFORS AS

Orgnr: 818897812

adresse: Magna Bugges vei 3

id

17190

organisasjonsnummer

818897812

navn

ARUFORS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-03

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Magna Bugges vei 3"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3610", "kommunenummer": "3006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818897812

navn

ARUFORS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Magna Bugges vei 3

forradrpostnr

3610

forradrpoststed

KONGSBERG

forradrkommnr

3006

forradrkommnavn

KONGSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.05.2017

stiftelsesdato

22.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818897812

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2443317, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7556498, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 42400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7514098}}, "journalnr": "2021490264", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818897812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7538979, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1653437}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5885542}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17519, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 17519}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7556498}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1008078, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13582}, "driftsresultat": -13582, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1038666, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1038759}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 93}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1025084}}]

Reserver mot visning?