Index

ARVID VANGEN AS

Orgnr: 815581792

mobil: 905 20 334

id

8912

organisasjonsnummer

815581792

navn

ARVID VANGEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "TYNSET", "landkode": "NO", "poststed": "TYNSET", "postnummer": "2500", "kommunenummer": "3427"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815581792

navn

ARVID VANGEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

2500

forradrpoststed

TYNSET

forradrkommnr

3427

forradrkommnavn

TYNSET

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.06.2015

stiftelsesdato

23.06.2015

tlf

tlf_mobil

905 20 334

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815581792

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2252393, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5158813, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1236384}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3922430}}, "journalnr": "2021266303", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815581792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2841809, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2541809}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2317004, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 464338}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1852667}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5158813}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 317591, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2428796}, "driftsresultat": 466107, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2894902}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -58898, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2171}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 61069}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 407208}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976351533 [navn] => ARVID VANGEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-05-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815581792 [oppstartsdato] => 1995-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "TYNSET", "landkode": "NO", "poststed": "TYNSET", "postnummer": "2500", "kommunenummer": "3427"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?