Index

ÅRVOLLSKOGEN INVEST AS

Orgnr: 892506752

mobil: 951 60 710
adresse: Årvollskogen 29

id

79693

organisasjonsnummer

892506752

navn

ÅRVOLLSKOGEN INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-14

naeringskode1

{"kode": "25.620", "beskrivelse": "Bearbeiding av metaller"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Årvollskogen 29"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1529", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-02-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 548"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1522", "kommunenummer": "3002"}

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

892506752

navn

ÅRVOLLSKOGEN INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Årvollskogen 29

forradrpostnr

1529

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 548

ppostnr

1522

ppoststed

MOSS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

25.620

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.04.2008

stiftelsesdato

29.02.2008

tlf

tlf_mobil

951 60 710

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892506752

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2381283, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2300601, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1917010}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 383590}}, "journalnr": "2021324043", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892506752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 114157, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 533152}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -418996}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2186444, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 281}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2186163}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2300601}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 993, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22811}, "driftsresultat": 1189, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 24000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 86, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 86}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1276}}]

Reserver mot visning?