Index

ARXX THERAPEUTICS AS

Orgnr: 815295242

adresse: Gaustadalléen 21

id

8248

organisasjonsnummer

815295242

navn

ARXX THERAPEUTICS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "21.200", "beskrivelse": "Produksjon av farmasøytiske preparater"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gaustadalléen 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0349", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815295242

navn

ARXX THERAPEUTICS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gaustadalléen 21

forradrpostnr

0349

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

21.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.04.2015

stiftelsesdato

25.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815295242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2580395, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15515413, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 133230}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15382183}}, "journalnr": "2021568578", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815295242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11395097, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 29400000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -18004903}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4120317, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4120317}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15515413}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -13580771, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16759595}, "driftsresultat": -13515944, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3243651}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -64827, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 77462}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 142289}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13580771}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 823324812 [navn] => ARXX THERAPETICS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-09-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "21.200", "beskrivelse": "Produksjon av farmasu00f8ytiske preparater"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 815295242 [oppstartsdato] => 2015-03-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gaustadallu00e9en 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0349", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?