Index

AS BRØDR FJELDS EFTF

Orgnr: 811672602

tlf: 22230611
adresse: Minister Ditleffs vei 21

id

326

organisasjonsnummer

811672602

navn

AS BRØDR FJELDS EFTF

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

38

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Minister Ditleffs vei 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0862", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1920-09-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811672602

navn

AS BRØDR FJELDS EFTF

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Minister Ditleffs vei 21

forradrpostnr

0862

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

15.09.1920

tlf

22230611

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

38

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811672602

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1886724, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10565219, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2424742}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8140477}}, "journalnr": "2020612455", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811672602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3575601, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1575601}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6989618, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5740570}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1249048}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10565219}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1240842, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 64304256}, "driftsresultat": 1487231, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 65791487}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 94139, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 157915}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 63776}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1581370}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974079658 [navn] => AS BRØDR FJELDS EFTF [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 38 [overordnetEnhet] => 811672602 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Minister Ditleffs vei 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0862", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?