Index

AS BRØDRENE HELLEN

Orgnr: 912595706

mobil: 950 21 058
adresse: c/o Daniel Myrmæl Helgestad, Byåsveien 120D

id

118362

organisasjonsnummer

912595706

navn

AS BRØDRENE HELLEN

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Daniel Myrmæl Helgestad", "Byåsveien 120D"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7020", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1912-07-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

912595706

navn

AS BRØDRENE HELLEN

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Daniel Myrmæl Helgestad Byåsveien 120D

forradrpostnr

7020

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

25.07.1912

tlf

tlf_mobil

950 21 058

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912595706

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2595675, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6136557, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5937673}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 198884}}, "journalnr": "2021612047", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912595706"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 52518, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 43500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9018}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6084038, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 156324}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5927714}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6136557}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 20124, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 600218}, "driftsresultat": 263010, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 863228}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -237211, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 237211}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 25799}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914656974 [navn] => AS BRØDRENE HELLEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912595706 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Daniel Myrmu00e6l Helgestad", "Byu00e5sveien 120D"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7020", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?