Index

AS CENTRALVERKSTEDET

Orgnr: 811012572

tlf: 72 89 72 89
adresse: c/o Maskinagentur, Vestre Rosten 83

id

44

organisasjonsnummer

811012572

navn

AS CENTRALVERKSTEDET

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Maskinagentur", "Vestre Rosten 83"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1930-11-27

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o AS Maskinagentur", "Postboks 6280 Torgarden"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7489", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811012572

navn

AS CENTRALVERKSTEDET

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Maskinagentur Vestre Rosten 83

forradrpostnr

7075

forradrpoststed

TILLER

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

c/o AS Maskinagentur Postboks 6280 Torgarden

ppostnr

7489

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

27.11.1930

tlf

72 89 72 89

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811012572

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2253745, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 286021, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 286021}}, "journalnr": "2021220078", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811012572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 286021, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 270000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 16021}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 286021}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3654, "totalresultat": -3654, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3702}, "driftsresultat": -3702, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 48, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 48}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3654}}]

Reserver mot visning?