Index

AS CHR BRUN TORVET

Orgnr: 810855762

tlf: 55 90 05 80
adresse: Torgallmenningen 7

id

34

organisasjonsnummer

810855762

navn

AS CHR BRUN TORVET

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torgallmenningen 7"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5014", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1929-11-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Valkendorfsgaten 2A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5012", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810855762

navn

AS CHR BRUN TORVET

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torgallmenningen 7

forradrpostnr

5014

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Valkendorfsgaten 2A

ppostnr

5012

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

25.11.1929

tlf

55 90 05 80

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.01.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

810855762

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1621320, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 26391461, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 284305}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 26107156}}, "journalnr": "2020340967", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810855762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 19310713, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 152000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 19158713}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7080748, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7080748}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 26391461}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7482785, "totalresultat": 7482785, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2388546}, "driftsresultat": 8490404, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10878951}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 917763, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 775122}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -142641}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 9408167}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974075202 [navn] => BRUN CHR TORVET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 810855762 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torgallmenningen 7"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5014", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Valkendorfsgaten 2A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5012", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?