Index

AS DEN NATIONALE SCENE

https://www.dns.no

Orgnr: 811167452

tlf: 55 54 97 00
webside: www.dns.no
adresse: Engen 1

id

53

organisasjonsnummer

811167452

navn

AS DEN NATIONALE SCENE

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.012", "beskrivelse": "Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst"}

antallAnsatte

184

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Engen 1"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5011", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "6100", "beskrivelse": "Statsforvaltningen"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1962-06-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 78 Sentrum"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5803", "kommunenummer": "4601"}

hjemmeside

www.dns.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811167452

navn

AS DEN NATIONALE SCENE

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Engen 1

forradrpostnr

5011

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 78 Sentrum

ppostnr

5803

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.012

nkode2

nkode3

sektorkode

6100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

29.06.1962

tlf

55 54 97 00

tlf_mobil

url

www.dns.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

184

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811167452

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2418379, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 97509000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 33149000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 64360000}}, "journalnr": "2021386604", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811167452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 62886000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1702000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 61184000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 34623000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 34623000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 97509000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9850000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 149532000}, "driftsresultat": 9518000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 159050000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 332000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 338000}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 9850000}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971677503 [navn] => DEN NATIONALE SCENE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.012", "beskrivelse": "Utu00f8vende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst"} [antallAnsatte] => 184 [overordnetEnhet] => 811167452 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Engen 1"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5011", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 78 Sentrum"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5803", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?