Index

AS GISLE GAARD

Orgnr: 811162582

adresse: Vollenveien 74

id

52

organisasjonsnummer

811162582

navn

AS GISLE GAARD

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vollenveien 74"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "HEGGEDAL", "postnummer": "1389", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1914-11-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Torleif Stange", "Diakonveien 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0370", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811162582

navn

AS GISLE GAARD

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vollenveien 74

forradrpostnr

1389

forradrpoststed

HEGGEDAL

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

c/o Torleif Stange Diakonveien 7

ppostnr

0370

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

21.11.1914

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811162582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2467701, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7235087, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 715357}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6519730}}, "journalnr": "2021438286", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811162582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5499499, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 700000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4799499}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1735588, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 218277}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1517312}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7235087}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15176, "totalresultat": -15176, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 232352}, "driftsresultat": -84352, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 148000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 65443, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 67386}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1943}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -18909}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 983309836 [navn] => AS GISLE GAARD [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-05-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811162582 [oppstartsdato] => 1995-02-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vollenveien 74"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "HEGGEDAL", "postnummer": "1389", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Torleif Stange", "Diakonveien 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0370", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?