Index

AS H GABRIEL FINNE & CO ARKITEKT OG KONSULENTFIRMA

Orgnr: 811634182

adresse: Josefines gate 27

id

258

organisasjonsnummer

811634182

navn

AS H GABRIEL FINNE & CO ARKITEKT OG KONSULENTFIRMA

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Josefines gate 27"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0351", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1967-03-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Havrevold", "Kløverenga terrasse 10"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "KJELLER", "postnummer": "2007", "kommunenummer": "3030"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811634182

navn

AS H GABRIEL FINNE & CO ARKITEKT OG KONSULENTFIRMA

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Josefines gate 27

forradrpostnr

0351

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Havrevold Kløverenga terrasse 10

ppostnr

2007

ppoststed

KJELLER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

15.03.1967

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811634182

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2536067, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5618839, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2554270}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3064569}}, "journalnr": "2021510975", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811634182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -422296, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -522296}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6041135, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 33756}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6007379}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5618839}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -583591, "totalresultat": -583591, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 592065}, "driftsresultat": -497065, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 95000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -86526, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 664}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 87190}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -583591}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914651131 [navn] => AS H GABRIEL FINNE & CO ARKITEKT OG KONSULENTFIRMA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811634182 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Josefines gate 27"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0351", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Havrevold", "Klu00f8verenga terrasse 10"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "KJELLER", "postnummer": "2007", "kommunenummer": "3030"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?