Index

AS M A HANSENS GLASSMAGASIN

Orgnr: 812401882

tlf: 73 53 05 07
adresse: Kjøpmannsgata 35

id

1980

organisasjonsnummer

812401882

navn

AS M A HANSENS GLASSMAGASIN

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjøpmannsgata 35"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1947-07-23

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 710"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7407", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812401882

navn

AS M A HANSENS GLASSMAGASIN

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjøpmannsgata 35

forradrpostnr

7011

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 710

ppostnr

7407

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

23.07.1947

tlf

73 53 05 07

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

23.06.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

812401882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 24220, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3625541, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2392301}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1233241}}, "journalnr": "2021147705", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812401882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 481021, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1053418}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -572397}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3144520, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 247025}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2897495}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3625541}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 212078, "totalresultat": 212078, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1293381}, "driftsresultat": 358285, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1651665}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -86390, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30170}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 116560}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 271895}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972240877 [navn] => AS M A HANSENS GLASSMAGASIN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812401882 [oppstartsdato] => 1990-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kju00f8pmannsgata 35"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 710"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7407", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?