Index

AS NESTLÉ NORGE

https://www.nestle.no

Orgnr: 814576612

tlf: 67 81 74 00
webside: www.nestle.no
adresse: Fornebuveien 7

id

6701

organisasjonsnummer

814576612

navn

AS NESTLÉ NORGE

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.390", "beskrivelse": "Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

200

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fornebuveien 7"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1915-06-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 683 Skøyen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0214", "kommunenummer": "0301"}

naeringskode2

{"kode": "46.370", "beskrivelse": "Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder"}

hjemmeside

www.nestle.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

814576612

navn

AS NESTLÉ NORGE

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fornebuveien 7

forradrpostnr

1366

forradrpoststed

LYSAKER

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 683 Skøyen

ppostnr

0214

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.390

nkode2

46.370

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

28.06.1915

tlf

67 81 74 00

tlf_mobil

url

www.nestle.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

200

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814576612

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2419147, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 496465734, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 42354942}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 454110792}}, "journalnr": "2021389506", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814576612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 82272997, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 81250000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1022997}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 414192737, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 374595280}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 39597457}}, "sumEgenkapitalGjeld": 496465734}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 36963690, "totalresultat": 36963690, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1431815700}, "driftsresultat": 29910959, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1461726659}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 18227369, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 34424367}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16196998}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 48138328}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920059422 [navn] => NESPRESSO BOUTIQUE AVD OSLO EGERTORGET [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.292", "beskrivelse": "Butikkhandel med kaffe og te"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814576612 [oppstartsdato] => 2009-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karl Johans gate 23B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0159", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 920059503 [navn] => NESPRESSO BOUTIQUE AVD BERGEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.292", "beskrivelse": "Butikkhandel med kaffe og te"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814576612 [oppstartsdato] => 2011-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torgallmenningen 8"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5014", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 920059554 [navn] => NESPRESSO BOUTIQUE AVD STAVANGER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.292", "beskrivelse": "Butikkhandel med kaffe og te"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814576612 [oppstartsdato] => 2013-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8regata 15"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4006", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #4

Array ( [organisasjonsnummer] => 920059627 [navn] => NESPRESSO BOUTIQUE AVD SANDVIKA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-01-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.292", "beskrivelse": "Butikkhandel med kaffe og te"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814576612 [oppstartsdato] => 2013-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandvika Storsenter"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1338", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #5

Array ( [organisasjonsnummer] => 920059678 [navn] => NESPRESSO BOUTIQUE AVD STRØMMEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.292", "beskrivelse": "Butikkhandel med kaffe og te"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814576612 [oppstartsdato] => 2014-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stu00f8periveien 5"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "STRu00d8MMEN", "postnummer": "2010", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #6

Array ( [organisasjonsnummer] => 920059732 [navn] => NESPRESSO BOUTIQUE AVD SKI [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.292", "beskrivelse": "Butikkhandel med kaffe og te"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814576612 [oppstartsdato] => 2016-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanesvingen 6"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1400", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #7

Array ( [organisasjonsnummer] => 920059856 [navn] => NESPRESSO BOUTIQUE AVD STORO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.292", "beskrivelse": "Butikkhandel med kaffe og te"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814576612 [oppstartsdato] => 2016-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vitaminveien 7-9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0485", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #8

Array ( [organisasjonsnummer] => 920059872 [navn] => NESPRESSO BOUTIQUE AVD TRONDHEIM [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.292", "beskrivelse": "Butikkhandel med kaffe og te"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814576612 [oppstartsdato] => 2016-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Beddingen 10"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7042", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #9

Array ( [organisasjonsnummer] => 920293239 [navn] => NESPRESSO BOUTIQUE AVD OSLO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-01-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.292", "beskrivelse": "Butikkhandel med kaffe og te"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814576612 [oppstartsdato] => 2017-12-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hoffsveien 1A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0275", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #10

Array ( [organisasjonsnummer] => 973100343 [navn] => AS NESTLÉ NORGE AVD SALG IMPORTVARER/ADM [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.390", "beskrivelse": "Engroshandel med bredt utvalg av nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 83 [overordnetEnhet] => 814576612 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fornebuveien 7"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 683 Sku00f8yen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0214", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #11

Array ( [organisasjonsnummer] => 986255583 [navn] => AS NESTLÉ NORGE DIVISJON NESPRESSO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-11-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.370", "beskrivelse": "Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder"} [antallAnsatte] => 117 [overordnetEnhet] => 814576612 [oppstartsdato] => 2003-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fornebuveien 7"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 713 Sku00f8yen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0214", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?